Glazen bol dag-voorspelling van door David Rose. Al op jonge leeftijd ontdekte David zijn gave om de toekomst af te kunnen leiden. Met behulp van een glazen bol ziet hij vormen en symbolen waaraan hij een interpretatie kan geven. David zal hier elke dag voor ieder sterrenbeeld verkondigen wat hij in zijn glazen bol ziet.
De voorspelling geldt alleen voor vandaag.
Boogschutter
Kennis en verlichting als een van wetenschap en dogmatische godsdienst onafhankelijke ervaring.
Kreeft
Genotzucht, gemakkelijkheid, sentimentaliteit.
Leeuw
Een bevruchtende impuls op te nemen en om te zetten in creativiteit.
Maagd
Begeerte, genotzucht, ruwe zinnelijkheid.
Ram
Verstandige inzichten, hoe pijnlijk dan ook.
Schorpioen
Versmelting met het geheel; één worden.
Steenbok
De familie als stabiel en zeker fundament.
Stier
Destructieve hoop (de waarheid niet onder ogen durven zien), illusie.
Tweelingen
Zelfbespiegeling, verstarring, verharding, vervreemding, verbittering, vijandigheid tegenover het leven.
Vissen
Dualistische drang naar kennis.
Waterman
Verlichting, wetenschappelijke methodiek, geestelijke lenigheid, een goede handelsgeest, welbespraaktheid, oordeelsvermogen.
Weegschaal
Een streep onder iets zetten.

De vernieuwingsdrang die sinds enkele jaren weer volop gaande is in het voorspellen van de toekomst heeft een nieuwe wending aangenomen. Hoewel het enkele jaren geleden nog vaak gratis voorkwam dat in de astrologie namen werden aangezien voor willekeurige omwentelingen is het tegenwoordig veel gebruikelijker de toekomst te voorspellen met een zintuig. Deze wordt vaak gratis te rade geslagen en is onder astrologen een geliefde aandrang. Het voorspellen van de toekomst gebeurd al vele jaren en niet eerder was het mogelijk om de mogelijkheden van tegenwoordig ook ten zinvolle te gebruiken. Dat heeft er toe geleid dat het voorspellen van de toekomst enige vertraging heeft opgelopen en het debat over het gratis vernieuwen van de toekomst ook enige waarde heeft. Het blijkt namelijk dat dit in de toekomst nog vaak gratis zal worden voorspelt en dat daardoor daarin nog maar weinig tegen in te brengen is. Het is daarom te hopen dat in deze nieuwe generatie van toekomst voorspellende mogelijkheden weer volop daarvan gebruik zal worden gemaakt en de nauwkeurigheid van het voorspellen daarmee ook zal verbeteren. Het waarheidsgehalte is namelijk ten zeerste van belang en de hoop is er daarom op gericht deze de komende jaren nog verder te verbeteren. Alleen dan kan de toekomst met een grotere zekerheidswaarde worden voorspelt.