Januari 2019
Weegschaal: Schijn bedriegt: Iets is niet altijd zoals het op het eerste gezicht lijkt.
Februari 2019
Weegschaal: Je moet je niet ergens blind op staren: Je moet je niet alle aandacht op één ding richten, maar ook oog houden op andere zaken.
Maart 2019
Weegschaal: Niet hoeveel, maar hoe eel: Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit.
April 2019
Weegschaal: Hij is ziende blind (en horende doof): Tegen beter weten in iets niet willen zien of horen.
Mei 2019
Weegschaal: Komt men over de hond, dan komt men over de staart: Als de grootste moeilijkheden zijn overwonnen, dan lukt de rest ook wel.
Juni 2019
Weegschaal: Een blinde kip vindt wel eens een graankorrel: Soms gebeuren onverwachte dingen.
Juli 2019
Weegschaal: Kort en goed, valt licht en zoet: Je kunt zaken het beste snel en goed afronden.
Augustus 2019
Weegschaal: Die gekheid zaait, zal dwaasheid oogsten: Als je gekke dingen doet, moet je de gevolgen ervan ondervinden.
September 2019
Weegschaal: Een blode hond wordt zelden vet: Als je wat wilt bereiken, zul je soms risico moeten durven nemen.
Oktober 2019
Weegschaal: Wie de koe toekomt, vat hem bij de horens: Je moet je eigen zaken regelen.
November 2019
Weegschaal: Die de keur heeft, heeft de kwel: Als je moet kiezen, is het vaak moeilijk om een beslissing te nemen.
December 2019
Weegschaal: In de nood mag een iegelijk dopen: Soms is het wel eens nodig om regels voor iets belangrijks te overtreden.