Januari 2019
Kreeft: Die wacht en lijdt, nadien verblijdt: Als je maar geduld hebt, dan zal uiteindelijk alles goed komen.
Februari 2019
Kreeft: De natuur gaat boven de leer: Ook al weet je dat iets niet goed is, toch laat je je door de natuurlijke driften vaak verleiden.
Maart 2019
Kreeft: Men moet het ijzer smeden als het heet is: Als een kans zich aandient, moet men deze direct benutten.
April 2019
Kreeft: Die de Duivel gelooft, heeft zijn meester gevonden: Als je luistert naar slechte mensen, leidt dat altijd tot nadeel.
Mei 2019
Kreeft: Een mens krijgt kracht naar kruis: Een mens krijgt leed te verduren, maar ook de kracht om dit leed te verdragen.
Juni 2019
Kreeft: Men moet zijn vinger verbrand hebben, eer men goed smid is: Van je fouten leer je en word je ervaren.
Juli 2019
Kreeft: Geen talent mag braak liggen: Je moet je gaven en mogelijkheden benutten.
Augustus 2019
Kreeft: De meulen draait niet met de wind, die voorbij is: Als je kans verkeken is, kun je daar niets meer aan doen.
September 2019
Kreeft: Tijdgenoeg komt te laat: Mensen die denken over voldoende tijd te beschikken (en dus dingen uitstellen), zijn vaak te laat.
Oktober 2019
Kreeft: Keur baart angst: Als je uit vele zaken kan kiezen, loop je het gevaar een verkeerde keuze te maken.
November 2019
Kreeft: De Duivel vergeet geen stoot tegen zijn bokkepoot: Een slecht man zal niet vergeten wie hem ooit heeft tegengewerkt.
December 2019
Kreeft: Een ons geluk is meer dan een pond verstand: Met geluk bereik je meer dan met verstand.